Meie ideoloogia

body-third-col: 
body-third: 
  • Me rajasime ettevõtte selleks, et pidevalt end täiendada ja püüdleme selle poole, et olla parimad. Me peame olema sõbralikud, korrektsed ja täpsed. Töö peab olema kiire ja kvaliteetne.

  • Vastutame kõik nende ees, kes meiega töötavad. Töö peab tooma rahulduse heast tulemusest ja uhkuse sellest, et igaüks on kollektiivi liige, kus eesmärgid ja ülesanded on ühised ja arusaadavad. Juhatus peab olema õiglane. Töötajatel peab olema võimalus avaldada soove ja kaebusi. Kõigi tasemete juhatajad peavad olema kompetentsed ja ausad. Peavad olema tingimused, et väärilisi edutada, ning iga töötajat võtta kui isiksust. Peame olema uuendustele avatud ja tegema loomingulisi ettepanekuid. Suhted töökaaslaste vahel peavad olema ausad, mõistvad ja lähtuma tervest mõistusest.

  • Oma tegevusega oleme samuti vastutavad ühiskonna ees. Peame olema väärikad, toetama oma lähedasi ja heategevust.

  • Äri peab tooma olulisi sissetulekuid. On vaja luua reserve, ette näha raskeid aegu, investeerida uutesse seadmetesse, laiendada äritegevust, ehitada uusi tehaseid ning töödelda ja töösse lasta uusi tooteid.